top of page

Limec Technics - Wetgeving

Controle naleving van recente wetswijzigingen met betrekking tot besloten vennootschappen: Het optimaliseren van contracttemplates voor onderaannemers en arbeidscontracten. Dit omvat het analyseren van nieuwe wetgeving, implementeren van benodigde aanpassingen en het opstellen van gestandaardiseerde contracttemplates binnen de organisatie."

Limec_repeatersize.png

Het Belang van Limburg - Optimalisatie audiovisuele studio

Het project omvat een grondig onderzoek en optimalisatie van de vrijgekomen audiovisuele studio. Hierbij wordt een gedetailleerde analyse uitgevoerd van mogelijke scenario's voor de toekomstige inzet van deze faciliteit. Het uiteindelijke doel is het formuleren van concrete aanbevelingen om weloverwogen beslissingen te nemen over de meest geschikte richting voor de audiovisuele studio.

belang van limburg logo repeatersize.png

Limec Technics - HR beleid

Het doel van dit project is om weloverwogen keuzes te maken die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoeleinden. Het resultaat zal een beleidsplan rond het HR-proces, gericht op medewerkers, functies en competenties, binnen Limec Technics bevatten. 

Limec_repeatersize.png

ABN Klimatisatie - Optimalisatie Logistiek

Optimalisatie van het logistiek proces door middel van een grondige analyse van de logistieke flow, voorraadbeheer en deskresearch. Deze aanpak resulteerde in efficiëntere processen en verbeterde operationele prestaties, wat leidde tot een gestroomlijnde logistieke operatie en verhoogde klanttevredenheid.

ABN_logo_repeatersize.png

ABN Klimatisatie - Voortraject ERP-implementatie

Advies op basis van een gedetailleerde procesbeschrijving en onderzoek naar geschikte nieuwe ERP-systemen en plug-ins

ABN_logo_repeatersize.png

Kuehne & Nagel - Werkgeversanalyse

Grondige werkgeversanalyse, waarbij de grootste werkgevers in de regio Geel - Genk zijn geïdentificeerd. Daarnaast is een gerichte profilering opgesteld om potentiële werknemers aan te spreken, waarbij de bevindingen zijn getoetst bij huidige werknemers. Tevens is het sollicitatieproces vergeleken met dat van concurrenten om de wervingsstrategie te verfijnen en de concurrentiepositie te verbeteren.

KN logo.png

ATEN - Dashboard ontwikkeling

...

aten logo.png

Merofix - Marketing analyse

...

merofix_logo_reapeatersize.png

Cyclis - Klantentevredenheidsonderzoek

...

cyclis_logo_repeatersize.png

Tectum - Europese marktstudie

...

tectum_logo_repeatersize.png

Expovet - Marketingstrategie en sociale media

Actief beheren van sociale media pagina's, waarbij tweewekelijkse templates worden gebruikt om diverse relevante onderwerpen te belichten. Daarnaast wordt een gedetailleerde marketingstrategie ontwikkeld, waarbij strategieën zoals zoekoptimalisatie worden toegepast om de doelgroep effectief te bereiken.

expovet logo.webp

Vlecad - Business plan

Het project omvat het creëren van een leidraad voor het opstellen van een effectief businessplan. Hierbij wordt systematisch waardevolle informatie verzameld over de markt, concurrenten, financiën en andere kritieke bedrijfsaspecten. Het doel is om de verzamelde gegevens te structureren en te gebruiken als een richtlijn voor het formuleren van een strategisch businessplan.

att.Fal6Yh2EvXTKCjaGRob4b2T5vNYymbvTXrAC9s6UrEY.png

Radri - Marktonderzoek en BMC

Analyse van toekomstige investering: Radri ontvangt uitgebreide informatie over zowel de financiële als strategische aspecten van de investering. Deze informatie zal hen helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen die de productiviteit en winstgevendheid van Radri bevorderen.

radri logo repeatersize.png

Telleport - Marktonderzoek

Dit project Dit omvatte het definiëren van doelstellingen en doelgroepen, alsmede het uitvoeren van markt- en concurrentieanalyse. Door deze grondige aanpak konden we waardevolle inzichten verwerven die Telloport in staat stelden strategische beslissingen te nemen en zich effectief te positioneren binnen de markt.

telloport_logo_repeatersize.png

Junior Consulting - Intern project

Dit project omvatte een grondig onderzoek naar de nieuwe VZW-wetgeving, de aanpassing van contracten en het waarborgen van het naleven van de GDPR-regelgeving. Deze inspanningen resulteerden in een solide framework.

jucon_logo_repeatersize.png

ABN Klimatisatie - Businessmodel

...

ABN_logo_repeatersize.png

ATEN - Audit ERP-systeem

...

aten logo.png

Merofix - Klantentevredenheidsonderzoek

...

merofix_logo_reapeatersize.png

Vlecad - Marketing & Finance plan

...

vlecad_logo.png
bottom of page